Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) (dalej: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”) informuję, iż:
• Administratorem Pani/Pana danych jest firma CREATIVUS Maciej Frączyk z siedzibą w Łodzi, 91-042 przy ulicy Limanowskiego 96/58, NIP: 726-245-36-28, REGON: 100945513, adres e-mail: maciej.fraczyk@gmail.com
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tj. w celu złożenia formularza zgłoszenia na stronie internetowej https://wydawnictwocreativus.pl/ i/lub zakupu produktów
• Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty którym administrator powierzy przetwarzania danych osobowych
• Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w ramach wykonywanych czynności z wiążącej strony umowy
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wiążącego strony stosunku na podstawie umowy lub do momentu określonego prawem.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia formularza zgłoszenia na stronie internetowej https://wydawnictwocreativus.pl/ i/lub zakupu na tej stronie produktów
• Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.